MGGA Groups generated by automata

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0/6. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Prof. Benjamin Steinberg (přednášející), doc. RNDr. Libor Polák, CSc. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Libor Polák, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
If T is a transducer such that each state computes an invertible function from A*->A*, then one can generate a group from the states of the automata. We give an introduction to some of the techniques and basic results in the subject. The first two lectures will establish the basic theory. The last lecture will survey some of the applications of the theory without proofs.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2009/MGGA