EN

PřF:Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie - Informace o předmětu

Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011 - akreditace
Rozsah
blok 5 dnů. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (cvičící)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Předpoklady
( Bi1030 Systém a evoluce bezobratlých && ( Bi2090 Systém a evoluce obratlovců || NOW ( Bi2090 Systém a evoluce obratlovců )) && ! Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie && ! Bi4360 Ter. cvič. zool. )|| SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 140 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/140, pouze zareg.: 0/140, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/140
Jiné omezení: Kapacita je sdílena s předmětem Bi4360 Terénní cvičení ze zoologie. Při ukončení zkouškou jsou vyžadovány znalosti tzv. velkého systému. Studenti, kteří absolvují tzv. malý systém, zapisují ukončení klasifikovaným zápočtem.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: determinovat běžné zástupce bezobratlých a obratlovců v přírodních podmínkách; popsat rozlišovací znaky jednotlivých druhů a jejich vývojových stádií; zařadit vybrané druhy do systému.
Osnova
  • Terénní studium různých ekosystémů, terestrická a vodní fauna, druhy vázané na půdu, stojící a tekoucí vody a speciální ekosystémy. Organizace druhů do společenstev, mezidruhové vztahy.
Literatura
  • GAISLER, Jiří a Rudolf ROZKOŠNÝ. Terénní práce ze zoologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1981. 317 s. ISBN 55-043-81. info
Výukové metody
5-denní terénní cvičení
Metody hodnocení
poznávání a znalost biologie vodních bezobratlých, suchozemských bezobratlých a obratlovců je podmínkou k zápočtu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: blok 5 dnů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.