Bi2130 Terénní cvičení k systematické botanice

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
5 dnů. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: kz.
Vyučující
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Šmarda, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
(! B2130 Terénní cvič. k syst. botanice )&&( Bi2030 Systém a evoluce vyš. rostlin || NOW ( Bi2030 Systém a evoluce vyš. rostlin )|| SOUHLAS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pět dní exkurzí do okolí Brna má dva hlavní cíle: provést studenty významnými lokalitami v této oblasti a seznámit je s druhy zdejší květeny.
Po absolvování exkurzí by studenti měli být schopni:
determinace cévnatých rostlin v přírodních podmínkách;
rozlišování blízce příbuzných druhů;
seznámení s ekologickými a fytogeografickými charakteristikami.
Osnova
  • Terénní práce v různých přírodních podmínkách: stepní vegetace, skály, lesy, pobřežní porosty, mezofilní a vlhké louky, plevele, ruderální vegetace. Kontrast vegetace (a druhového spektra) na bazických a kyselých substrátech. Metody sběru a konservace rostlinného materiálu. Seznámení s flórou a vegetací národního parku Podyjí, okolí Mohelna na jihozápadní Moravě nebo chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a jejich ochrany.
Literatura
  • DOSTÁL, Josef. Nová květena ČSSR. Praha: Academia, 1989. 1548 s. ISBN 80-200-0095-X. info
Výukové metody
Týden (5 dní) koncem průběhu května, zpravidla v botanicky zajímavém území (NP Podyjí, CHKO Bílé Karpaty nebo okolí Mohelna)
Metody hodnocení
Poznávací test rostlin v průběhu poslední exkurze (10 nebo 20 rostlin), klasifikovaný zápočet.
Informace učitele
Bližší podrobnosti budou sděleny v průběhu semestru, cvičení proběhne v průběhu jednoho týdne na konci května.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.