C8170 Enzymologie - seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( C8160 Enzymologie )
navazuje na přednášku Enzymologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti absolvují praktické procvičování poznatků z enzymologie. Naučí se tvořit systémové názvy enzymů. Vypočítají enzymové aktivity a určí typ a parametry enzymové kinetiky. Porozumí bioanalytickým aplikacím enzymů včetně souvisejících výpočtů.
Osnova
  • 1. Názvosloví enzymů a enzymová aktivita. 2. Metody měření enzymová aktivity I - fotometrie. 3. Metody měření enzymové aktivity II - spotřeba kyslíku, pH stat, vývoj plynu, aj. 4. Purifikace enzymů a její hodnocení. 5. Kinetika jednosubstrátové enzymové reakce, rovnice Michaelise-Mentenové. 6. Zjišťování kinetických parametrů z experimentálních dat, integrovaná rovnice Michaelise-Mentenové. 7. Vliv pH na kinetiku enzymové reakce. 8. Inhibice. 9. Vícesubstrátové reakce. 10. Kooperativní jevy při působení enzymů. 11. Imobilizované enzymy. 12. Bioanalytické aplikace enzymů. 13. Enzymy v imunochemických stanoveních.
Literatura
  • KUČERA, Igor. Řešené úlohy z enzymologie. Brno: Rektorát UJEP, 1987. 121 s. info
Výukové metody
semináře, praktické procvičování učiva probíraného na přednášce z enzymologie, zejména výpočty
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
http://biosensor.chemi.muni.cz/edu/enzymol/
Pokud jste již absolvovali předmět C5991 Aplikovaná enzymologie - cvičení, tak si tento předmět nezapisujte, protože rozdíly jsou minimální. Provádí se průběžné ověřování znalostí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.