C8622 Atmospheric chemistry

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: kz.
Vyučující
prof. Gerhard Lammel, PhD. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of the course students should be able to:
- understand and explain the fundamental chemical reactions and the diel, seasonal and long-term trends of ozone in the stratosphere and in the troposphere, and of volatile organic compounds, nitrogenous and sulfur-containing substances in the troposphere
- work with information on trace substance reactivities in the gaseous and aqueous phase as influenced by environmental conditions (such as temperature, pressure, UV and visible radiation, acidity, aerosol abundance, altitude, latitude)
- identify key parameters and make deductions based on acquired knowledge on the expected chemical and physical behaviour of organic trace substances in the troposphere
- make reasoned decisions about trace substance mass budgeting (i.e. comparing sources and sinks) based on chemical and microphysical sinks and biological and anthropogenic emissions
Osnova
 • The course provides an introduction in atmospheric chemistry and an overview over the most important reactions of tropospheric inorganic and organic and stratospheric ozone chemistry. The processes governing distributions between gas-phase, cloud droplets and aerosol particles, and trace substance transport are introduced. Natural and anthropogenic emissions and their most significant effects on the atmospheric environment as well as secondary effects are explained. The aim is to acquire the basics of tropospheric and stratospheric chemistry and an understanding of man-made changes in the atmospheric environment.
 • Syllabus:
 • - Reaction types, chemical kinetics
 • - Stratospheric ozone chemistry
 • - Tropospheric ozone and hydrocarbon chemistry, radical sources
 • - Nitrogen oxides chemistry
 • - Acids containing nitrogen and sulfur: formation reactions and cloud chemistry
 • - Atmospheric aerosol, its composition and chemical transformations
 • - Trace substance mass budgets, surface cycling: Emissions, deposition, eventual re-volatilisation
Literatura
 • RŮŽIČKOVÁ, Petra, Jana KLÁNOVÁ, Pavel ČUPR, Gerhard LAMMEL a Ivan HOLOUBEK. An assessment of air-soil exchange of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides across Central and Southern Europe. Environmental Science and Technology, Columbus, Ohio, USA: American Chemical Society, 2008, roč. 42, č. 42, s. 179-85. ISSN 0013-936X. info
 • DVORSKÁ, Alice, Gerhard LAMMEL, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Kosetice, Czech Republic. Ten years of air pollution monitoring and four years of evaluating the origin of persistent organic pollutants. Environmental Pollution, 2008, roč. 156, č. 2, s. 403-408. ISSN 0269-7491. URL info
 • HOLOUBEK, I., R. ALCOCK, E. BRORSTROM-LUNDÉN, A. KOČAN, V. PETROSJAN, O. ROOTS, V. SHATALOV, Z. AMIROVA, A. MERGMAN, A. BEYER, Luděk BLÁHA, P. BUREAUL, P. COLEMAN, Pavel ČUPR, S. DUTCHAK, J. DUYZER, J. FALANDYSZ, C. FUELL, E. HEINISCH, Irena HOLOUBKOVÁ, K. JONES, A. KETTRUP, Jiří KOHOUTEK, S. KOROLYEVA, M. KRZYZANOWSKI, R. KUBIAK, G. LAMMEL, A. LECLOUX, Miroslav MACHALA, A. MALANICHEV, M. MCLACHLAN, J. LULEK, A. PALM, A. SWEETMAN, D. VAN DE MEENT, M. VAN DER BERG, J. VANDERBROGHT, J. VIJGEN, P. WEISS a S. WENZEL. Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substance - European Regional Report. USA: UNEP, 2002. 147 s. European Regional Report. info
Výukové metody
series of lectures
Metody hodnocení
final written test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Professor Gerhard Lammel
Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology - RECETOX, Brno, CZ and Max Planck Institute for Chemistry, Mainz, Germany
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.