F4900 Transfer of technologies and patent law

Faculty of Science
Spring 2012
Extent and Intensity
1/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Department of Physical Electronics - Physics Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Supplier department: Department of Physical Electronics - Physics Section - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to understand and explain creation, protection, transfer and commercialization of intellectual property including legal aspects. Students should be able to know how to prepare and defend patent application.
Syllabus
 • Basic terms: technology transfer, intellectual property, intangible property
 • Selected industrial rights: patents, industrial and utility models, trademarks, know-how
 • Current situation and progress of industrial-legal protection in EU and worldwide
 • Legal aspects of intellectual property protection
 • Particular steps of intellectual property protection and commercialization
 • Commercialization of intellectual property
Literature
  recommended literature
 • „Úvod do ochrany průmyslového vlastnictví“. Brno: Jihomoravské inovační centrum. Dostupné z http://documents.jic.cz/ipr-uvod.pdf
 • „Nehmotné starky a průmyslová práva“TC AV ČR 2010 http://www.tc.cz/dokums_raw/nehmotne-statky_1294241763.pdf
 • „Příručka Ochrana duševního vlastnictví“ Hospodářská komora ČR, http://www.businessinfo.cz/files/2005/PRIRUCKA_INMP_Ochrana_dusevniho_vlastnictvi.pdf
 • „Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití, hodnocení a oceňování“ CeTT 2006. http://www.tc.cz/dokums_raw/webpublcettbrozuraprumprava2_1171036803.pdf
Teaching methods
Lectures.
Assessment methods
Written test at the end of semester.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2011, spring 2012 - acreditation, Autumn 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2012/F4900