MA_Bow Flexible regression: methodology and practice

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Adrian Bowman (přednášející), prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
At the and of the course the students acquire basic knowledge about the flexible regression.
Osnova
  • 1. Different approaches to flexible regression and some motivating examples. Settle on local models and p-splines.
  • 2. Different data structures: two and three covariates, binomial, Poisson. Graphics. Comparing curves and surfaces. Straightforward practical work.
  • 3. Additive models.
  • 4. More demanding practical work.
  • 5. Case studies.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Výuka bude probíhat v týdnu od 7. do 11. května.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2012/MA_Bow