Bi6721 Speciální metody analýzy mikroorganizmů I

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. (přednášející), prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (zástupce)
Mgr. Jana Čmielová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Eva Šebestová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:50 Bpt,01013
Předpoklady
Výuka je určena studentům mikrobiologie, případně studentům jiných oborů. Předpokladem zapsání předmětu je zkouška z molekulární biologie(Bi4020).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět principům vybraných molekulárně biologických a chemotaxonomických metod; zvolit vhodnou metodu pro řešení reálného problému; interpretovat výsledky analýz.
Osnova
 • Metody analýzy mikroorganismů. Izolace nukleových kyselin.
 • Fragmentace molekul DNA, restrikční enzymy.
 • Analýza nukleových kyselin pomocí elektromigračních metod.
 • Využití chromatografických metod při analýze nukleových kyselin.
 • Sekvenční analýza. Spektrofotometrická analýzy nukleových kyselin.
 • Hybridizace.
 • Polymerázová řetězová reakce (PCR).
 • Metody analýzy proteinů. Chromatografické stanovení mikrobiálních metabolitů a složek bakteriálních stěn.
 • Principy kvantitativní analýzy.
 • Imunomagnetické a afinitní separační techniky v diagnostice mikroorganismů.
Literatura
  doporučená literatura
 • Molecular microbiology : diagnostic principles and practice. Edited by David H. Persing. 2nd ed. Washington, DC: ASM Press, 2011. xvi, 936. ISBN 9781555814977. info
 • ROLFS, A. PCR :clinical diagnostics and research. Berlin: Springer-Verlag, 1992. xix, 271 s. ISBN 3-540-55440-8. info
Výukové metody
Při výuce jsou používány prezentace v PowerPoint. Při vysvětlování problematiky jsou využívány presentace výsledků vlastní analýzy reálných vzorků. Na předmět navazuje laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Výuka je ukončena testem. Test obsahuje 30 otázek, které musí být zodpovězeny písemně.Student musí odpovědět správně 20 otázek. Výsledek testu je hodnocen zkoušejícím.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.