ZX401 Klimatické změny

Přírodovědecká fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Přibyla (přednášející)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 Z3,02045
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZX401/01: Po 9:00–9:50 Z3,02045, J. Burianová, O. Přibyla
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - MA ) || PROGRAM ( N - CH ) || PROGRAM ( N - GE ) || PROGRAM ( N - FY ) || KREDITY_MIN ( 50 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 46 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu by studenti měli být schopni: Porozumět a vysvětlit základní faktory určující globální klima (skleníkový efekt,změnu oslunění, distribuce tepla v atmosféře a oceánech, atd.) Vysvětlit a diskutovat o změně klimatu, která se očekává v příštích stoletích a vlivu člověka. Na obecné úrovni pochopit a vysvětlit lokální dopady v různých částech světa. Na obecné úrovni pochopit a vysvětlit adaptační a mitigační strategie a současná mezinárodní jednání a smlouvy (Kyotský protokol a další).
Osnova
 • 1. Základní fyzika zemského klimatu (0-rozměrný model, změny slunečního výkonu, orbitální faktory, Milankovichovy cykly) 2. Atmosférické procesy (teplotní profil, vliv ozonové vrstvy, model šedé atmosféry, infračervené záření v atmosféře, vliv skleníkových plynů) 3. Přenos tepla (atmosférické a oceánské proudy) 4. Vodní pára v atmosféře (vliv oblaků na záření, vlhkost, srážky) 5. Klimatologická data (měření a práce s daty, dálkový průzkum Země, klimatické modely) 6. Paleoklima (metody zkoumání klimatu v minulosti a jejich výsledky) 7. Očekávané dopady současných klimatických změn 8. Změna klimatu jako ekonomický a politický problém
Literatura
  doporučená literatura
 • IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4)
  neurčeno
 • STERN, N. H. The economics of climate change : the Stern review. 1st pub. New York: Cambridge University Press, 2007. xix, 692. ISBN 9780521700801. info
 • KALVOVÁ, Jaroslava. Scénáře změny klimatu na území České republiky a odhady dopadů klimatické změny na hydrologický režim, sektor zemědělství, sektor lesního hospodářství a na lidské zdraví v ČR. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2002. viii, 141. ISBN 8086690016. info
 • HOUGHTON, John Theodore. The physics of atmospheres. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. xv, 320. ISBN 0521011221. info
 • KALVOVÁ, Jaroslava a Bedřich MOLDAN. Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 161 s. ISBN 8071843156. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, čtení doplňujících textů jako příprava na cvičení Ve cvičení - referáty, diskuse nad shlédnutými filmy, jednoduché fyzikální výpočty, zpracování klimatologických dat a další.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2019, jaro 2021.