G6011k Bakalářský seminář II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Faimon, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
G0211 Převzetí zadání bakalářské prá && ( G5011k Bakalářský seminář I || G5011 Bakalářský seminář I ) && ! G6011 Bakalářský seminář II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
verbální prezentace daného geologického tématu
prezentace předběžných výsledků bakalářské práce
prezentace literatury související s tématem
Osnova
  • Verbální prezentace daného geologického tématu (bakalářské práce):
  • úvod do problému
  • souhrn známých faktů o daném tématu
  • prezentace předběžných výsledků
  • diskuse výsledků
  • závěr
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Prezentace tématu a společná diskuse o obsahu a formě.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován na základě účasti a aktivity na semináři
Informace učitele
K semináři jsou doporučeny konzultace s vedoucím bakalářské práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.