C6750 Materiálová chemie kovů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 20. 2. až Po 22. 5. Po 12:00–13:50 A12-311
Předpoklady
Fyzikální chemie I. a II., Chemická struktura (C3140, C4020, C5020)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu se bude student schopen orientovat v oblasti struktury kovů a intermetalických sloučenin. Bude mít znalosti o vlastnostech kovů a metodách jejich zkoušení, o základech výroby kovů a o krystalizaci a přípravě tenkých kovových vrstev. Bude mít přehled o speciálních materiálech, jejich přípravě a vlastnostech. Bude znát základní typy železných a neželezných slitin a metodiku přípravy materiálů v práškové metalurgii. Bude schopen využít těchto znalostí pro návrh nových materiálů.
Osnova
  • 1. Úvod - materiálové vědy, materiálové inženýrství, hutnictví, materiálová chemie.Vztah struktury a vlastností kovů, jejich charakterizace. 2. Základní typy struktury kovů (sc, bcc, fcc, hcp), poruchy ve struktuře kovů 3. Intermetalické sloučeniny - základní typy struktury, termodynamický popis, vlastnosti, příklady 4. Struktura a vlastnosti kovů I. -vlastnosti elektrické (polovodiče, supravodiče) - vlastnosti magnetické(feromagnetika, diamagnetika) - vlastnosti mechanické (pevnost, tažnost) 5. Struktura a vlastnosti kovů II. - vlastnosti optické (odrazivost, barva) - vlastnosti tepelné (tepelná kapacita) - vlastnosti korozní (korozní odolnost) - vlastnosti chemické (katalýza reakcí) 6. Metody zkoušení kovů - chemické, fyzikální, fyzikálně chemické, strukturní, mechanické, technologické 7. Základy výroby kovů, rafinace kovů,označování čistoty, vliv nečistot na vlastnosti kovů - sorpční rafinační procesy - extrakční rafinační procesy, rozdělovací rovnováha 8. Krystalizace kovů - rovnováha tuhá látka-kapalina, způsoby přípravy a vlastnosti mono-krystalů, whiskery a jejich pevnost, růst nové fáze, difúze, směrová krystalizace, výpočty fázových rovnováh, základní typy fázových diagramů 9. Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin 10. Tenké kovové filmy, jejich příprava a vlastnosti, transportní procesy v přípravě kovů metody CVD, PVD, MBE, plazmatické nástřiky 11. Speciální materiály příprava a vlastnosti - Kovové kompozity, porézní kovy - Nanokrystalické kovové materiály - Nekrystalické kovové materiály (kovová skla) 12. Základní typy železných slitin: litina, ocel, třídy materiálů, legované oceli, Fe-C fázový diagram, ovlivňování struktury ocele tepelné zpracování 13. Základní typy neželezných slitin - pájky, slitiny lehkých kovů (Al, Mg) - slitiny se střední teplotou tání (Cu, Zn) - slitiny s vysokou teplotou tání (Ti) 14. Svařování kovů, slinuté kovy a kovové soustavy: prášková metalurgie
Literatura
  • CALLISTER, William D. Fundamentals of materials science and engineering : an interactive e.text. 5th ed. New York: John Wiley & Sons, 2001. xxi, 524 s. ISBN 0-471-39551-X. info
  • BARRETT, Charles S. Struktura kovů : krystalografické metody, principy a údaje : Structure of metals (Orig.). 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 658 s. info
  • PÍŠEK, František. Nauka o materiálu I. l. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. 754 s. info
  • PÍŠEK, František. Nauka o materiálu. II. Sv. 1. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 658 s. info
  • PÍŠEK, František a Ladislav JENÍČEK. Nauka o materiálu III. Svazek 1., Přehled vývoje materiálů, teorie hutnických pochodů, obecné hutnictví. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 455 s. info
  • SAUNDERS, Nigel a Peter A. MIODOWNIK. Calphad :calculation of phase diagrams : a comprehensive guide. Oxford: Pergamon, 1998. xvi, 479 s. ISBN 0-08-042129-6. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášek s použitím mnoha příkladů z praxe.
Metody hodnocení
Výuka probíhá týdně, ukončení je ústní zkouškou.
Informace učitele
K úspěšnému ukončení předmětu se požaduje znalost výše uvedené látky. Hlavní okruhy otázek: Struktura kovů, poruchy ve struktuře. Intermetalické sloučeniny. Struktura a vlastnosti kovů. Metody zkoušení kovů. Metody výroby kovů. Speciální materiály. Základní typy železných a neželezných kovů a slitin. Znalosti a praktické dovednosti, které by měl student nabýt absolvováním předmětu: Student bude schopen se orientovat v problémech chemie kovových materiálů, jejich struktury, přípravy a vlastností.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 21:21, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému