EN

PřF:GI001 Modern techniques in geology - Informace o předmětu

GI001 Modern techniques in geology - invited lectures

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínkou pro udělení zápočtu je účast alespoň na dvou přednáškách.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v jarním semestru 2017/2018.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: v pátek, konat se budou dva bloky přednášek po 4 hodinách.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.