Z1093 Diplomová práce ze zeměpisu 4

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/8/0. 8 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Z9020 Diplomová práce ze zeměpisu 3 && NOW ( Z1003x DP ze zeměpisu 4 - odevzdání )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Ukončením je odevzdání diplomové práce v daném semestru (IS a stud. odd.)
Předmět je vyučován každý semestr.
Jen diplomanti ze zeměpisu.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Z1093