Z8109 Základy geodézie a GPS

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z8109/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Tajovská
Z8109/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Tajovská
Předpoklady
Z2062 Geografická kartografie || Z0062 Kartografie a geoinformatika || Z2062p Geografická kartografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami geodetického měření. Zvláštní pozornost je věnována použití prostředků GNSS, spolu s přednesením teoretických základů této metody.
Výstupy z učení
Studen bude schopen po absolvování předmětu:
- orientovat se v základních měřických postupech na úrovní nižší geodézie
- ovládat geodetické přístroje
- navrhovat metody vhodné pro mapování různých tematik
- zpracovávat a vizualizovat naměřená data
- mít základní znalosti o agendě katastru nemovitostí
- mít přehled o družicových navigačních systémech GNSS
- orientovat se a využívat prostředky GNSS
Osnova
  • 1.Vývoj geodetických základů na našem území, polohová a výšková bodová pole, souřadnicové systémy, kartografická zobrazení, současné platné předpisy. 2.Měření úhlů, směrů, přístrojové vybavení (teodolit, měřické pomůcky apod.) 3.Měření výšek - metody, přístroje 4.Měření délek - metody, pomůcky 5.Podrobné měření polohopisu (tachymetrie, polární, ortogonální metoda), elektronické dálkoměry 6.Základy mapování (měřické náčrty, značky, mapová díla), nové metody v geodézii 7.Katastr nemovitostí 8.GNSS - systém, teoretické základy 9.Základní složky systému GNSS, vysílané a přijímané signály, časový systém 10.Metody měření (absolutní, relativní, DGPS) 11. Přístrojové, softwarové vybavení 12.Využití a implementace GNSS systému v různých oborech (turistika, navigace, geodézie, vojenství, letectví, GIS ...) 13. Další systémy - Glonass, Galileo (budoucnost druž. navig. systémů)
Literatura
  • GNSS applications and methods. Edited by Demoz Gebre-Egziabher - Scott Gleason. Boston, Mass.: Artech House, 2009. xvii, 508. ISBN 9781596933309. info
  • Principles of GNSS, inertial, and multisensor integrated navigation systems. Edited by Paul D. Groves. Boston: Artech House, 2008. xvi, 518 p. ISBN 9781580532556. info
  • SKOŘEPA, Zdeněk a Pavla VOBOŘILOVÁ. Geodézie 1, 2: návody na cvičení. Vyd. 2., přeprac. : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02869-0. info
  • HAUF, Miroslav. Geodézie. 2. upr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 561 s. ISBN 80-03-00142-0. info
Výukové metody
Teoretická část je formou přednášek, cvičení jsou praktická v terénu, kde probíhá měření, zpracování výsledků.
Metody hodnocení
Ukončení je formou ústní zkoušky, kde student prokazuje znalosti z přednášek, předpokladem pro připuštění ke zkoušce je zpracování a odevzdání zadaných cvičení, která mají vliv na hodnocení. V jarním semestru 2020 bude ústní zkouška realizována distanční formou pomocí videokonference v aplikaci Google Meet, odkaz i časový harmonogram bude zveřejněn ve zkušebních termínech.
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou, kde student prokáže znalost přehledu metod geodetického měření, schopnost používat geodetické přístroje. Dále student prokáže znalost teorie GNSS, schopnost použití GNSS přijímače a zpracování naměřených dat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Z8109