M5110 Matrix Theory

Faculty of Science
Autumn 2000
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. (lecturer)
Mgr. Jiří Zelinka, Dr. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Department of Mathematics and Statistics - Departments - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Maticová analýza Různé typy zobecněných inverzí (zobecněná inverze, reflexivní zobecněná inverze, Moore--Penroeova inverze, zobecněná inverze symetrických matic) QR rozklad Metoda nejmeších čtverců pro systém lineárních rovnic Symetrický problém vlastních hodnot (rozklady, symetrická QR algoritmus, Jacobiho metody) Nesymetrický problém vlastních hodnot (vlastnosti a rozklady Hessenbergovy a reálné Schurovy formy, mocninné matice) Lanczova metoda Funkce matic (Langrange--Sylvestrův interpolační polynom, hodnoty funkce na spektru matice, základní formule pro hodnotu funkce v matici, řady matic, některé vzorce
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 1999, Autumn 2001, Autumn 2003, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2013, Autumn 2015, autumn 2017.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2000, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2000/M5110