M5110 Teorie matic

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Zelinka, Dr. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.
Předpoklady
M2110 Lineární algebra II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Maticová analýza Různé typy zobecněných inverzí (zobecněná inverze, reflexivní zobecněná inverze, Moore-Penroseova inverze, zobecněná inverze symetrických matic) QR rozklad Metoda nejmeších čtverců pro systém lineárních rovnic Symetrický problém vlastních hodnot (rozklady, QR algoritmus). Nesymetrický problém vlastních hodnot (vlastnosti a rozklady, Hessenbergovy a reálné Schurovy formy, mocninné matice) Lanczova metoda Funkce matic (Langrange-Sylvestrův interpolační polynom, hodnoty funkce na spektru matice, základní formule pro hodnotu funkce v matici, řady matic, některé vzorce).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.