G7821 Brunovistulikum

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Holečková
Předpoklady
! G7820 Brunovistulikum
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznamit posluchače s geologickou stavbou a vývojem brunovistulika a jeho rozdílné pozice v průběhu kadomské, variské a alpínské orogeneze. Přednáška je určna zejména posluchačům vyšších semestrů a diplomantům pracujících na východním okraji ČM.
Osnova
  • 1.Brunovistulicum - uvod 2.Brnensky masiv 3.Dyjsky masiv 4.Zakryte casti 5.Posice BV behem kadomske, variské a alpinské orogeneze
Literatura
  • Bude upresneno vyucujicim
  • Finger, F. at al (2001):The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central Europ.Variscides?
  • DUDEK A. (1980) The crystaline basement block of the Outer Carpathians in Moravia:Bruno-Vistulicum
Metody hodnocení
prednaska a kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.