Bi3060 Obecná genetika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2003
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Předpoklady
Znalosti základních zákonitostí genetiky ze střední školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní kurz genetiky s výkladem nejdůležitějších partií: Vznik a vývoj mendelovské genetiky. Modelové organizmy v genetice. Princip segregace a kombinace. Interakce alel téhož genu a interakce více genů. Chromozomové a genotypové určení pohlaví, dědičnost genů vázaných na pohlaví.. Vazba genů, mechanizmus crossing-overu, vazbové mapování u haploidních a diploidních organizmů. Mitotická segregace a rekombinace. Základy cytogenetiky, mikrostruktura chromozomů, karyotypy. Genomové a chromozomové mutace. Genové mutace, podstata, klasifikace a detekce mutací, mutageny. Genetické založení kvantitativních znaků a jejich analýza. Základy genetiky člověka, genetické poradenství. Základy genetiky populací.
Osnova
  • 1. Vznik a vývoj mendelovské genetiky. Princip segregace a kombinace. 2. Vztahy mezi alelami. 3. Genové interakce. 4. Chromozomové a genotypové určení pohlaví. 5. Dědičnost genů vázaných na pohlaví. 6. Vazba genů. 7. Rekombinační mapování u haploidních a diploidních organizmů. 8. Mitotická segregace a rekombinace. 9. Mikrostruktura chromozomů,karyotypy. 10.Změny v počtu chromozomů. 11.Změny ve struktuře chromozomů. 12.Genové mutace. 13.Genetické založení kvantitativních znaků a jejich analýza. 14.Základy genetiky populací.
Literatura
  • WEAVER, R.F. a P-W. HEDRICK. Genetics. Third Edition. Wm. C. Brown Publishers, 1997. info
  • NEČÁSEK, Jan a Ivo CETL. Obecná genetika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. info
Metody hodnocení
Každý týden, zkouška ústní.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je propojen s Cvičením z genetiky. Studenti, kteří si nezapisují cvičení, kde součástí zápočtu je test základních znalostí, budou tento test základních znalostí absolvovat jako součást zkoušky (tj. v den, kdy se přihlásí ke zkoušce, před začátkem zkoušení - hodina bude vždy upřesněna).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.