F9752 Seminar on diploma work 2

Faculty of Science
Autumn 2003
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
Department of Physical Electronics - Physics Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Prerequisites (in Czech)
Zadána diplomová práce v oboru učitelství fyziky.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Poslední ze tří semestrálních seminářů, který navštěvují diplomanti z fyziky ve studiu učitelství. Hlavní náplní seminářů jsou pravidelné referáty studentů o diplomové práci. Jednou za semestr student vystoupí za přítomnosti vedoucího práce a jiných zájemců ze sekce fyzika. Doplňkem jsou pak informace vyučujícího o zásadách přípravy odborného textu, práce s literaturou, příprava na obhajobu apod.
Syllabus
  • 1. Regular presentations of the topical state of students' work, one times during the term also with the participation of the supervisor. 2. Preparation for defence.
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou udělení zápočtu je 80% účast ve seminářích a aktivní výstupy dle požadavků vyučujícího.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 1999, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, spring 2012 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2003/F9752