JRG05 Ruština pro geology - zkouška

Faculty of Science
Autumn 2003
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Květoslava Štěpánková (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Language Centre, Faculty of Science Division - Language Centre
Contact Person: JUDr. Helena Sýkorová
Prerequisites (in Czech)
Znalost ruského jazyka na úrovni středně pokročilé. Zvládnutí dovedností, které jsou obsahem 4 semestrů výuky odborné ruštiny - viz sylaby jednotlivých semestrů.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Jedná se o zkoušku z odborného jazyka, jejímž cílem je ověřit způsobilost studenta pracovat s odborným textem a prezentovat odborné téma.
Syllabus (in Czech)
  • Požadavky ke zkoušce: A. Písemná část a) gramatický test (nebyl-li vykonán v rámci zkoušky z akademického jazyka) b) písemný překlad z R do Č - rozsah 5 stran A4 (nebyl-li předložen v rámci zkoušky z akademického jazyka) c) ruské resumé překladu - rozsah 5 řádků d) strukturovaný životopis (b), c), d) minimálně týden před termínem zkoušky) B. Ústní část a) referát o překladu b) pohovor na obecná a odborná témata týkající se vysokoškolského studia a studovaného oboru
Literature
  • Doporučená literatura - viz informace učitele.
Assessment methods (in Czech)
Zkouška se skládá z písemné a ústní části - viz osnova.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2003/JRG05