JAM03 English for Mathematicians III

Faculty of Science
Autumn 2004
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Hana Ševečková, M.A. (lecturer)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Věra Hranáčová (lecturer)
PhDr. Hana Němcová (lecturer)
Mgr. Milada Pavlovová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Marie Sabolová, M.A. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Language Centre, Faculty of Science Division - Language Centre
Contact Person: JUDr. Helena Sýkorová
Timetable of Seminar Groups
JAM03/01: Wed 12:00–13:50 J2, E. Čoupková
JAM03/02: Thu 12:00–13:50 J2, E. Čoupková
Prerequisites (in Czech)
Znalost anglického jazyka na středoškolské úrovni.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky je rozvinout schopnosti studenta prezentovat výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním fóru a sledovat nejnovější poznatky ve studovaném oboru.
Syllabus (in Czech)
  • Obecné cíle: 1. rozvinout mluvní dovednosti potřebné pro komunikaci v situacích typických pro oblast vědy 2. rozvinout čtecí dovednosti tak, aby se studenti vypořádali i se složitějšími autentickými odbornými texty 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby umožnily studentům porozumět odbornému textu 4. rozvinout dovednost psát tak, aby studenti dovedli sestavit žánry (typy textů) typické pro oblast vědy 5. seznámit studenty se základní odbornou terminologií 6. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech Obecné úkoly: Studenti 1. se naučí, jak popsat proces, systém, jak vyjádřit příčinu a následek, jak interpretovat grafy, jak přednést akademickou prezentaci 2. si dále prohloubí dovednosti uvedené v sylabu akademické angličtiny pod bodem 1. 3. se naučí, jak si dělat poznámky ze slyšeného textu 4. se naučí, jak psát žádost o zaměstnání, formální a neformální dopis, laboratorní zprávu, abstrakt, odborný článek 5. prohloubí si znalost odborné terminologie 6. upevní si znalost gramatiky Hodnocení: 1 písemný zápočtový test za semestr
Literature
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
Assessment methods (in Czech)
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2005, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2004/JAM03