C5920 Správná laboratorní praxe

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Rozvrh
Po 11:00–12:50 kamenice
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti analytické chemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jsou uvedeny principy a cíle GLP, citovány základní pojmy a normy. Diskutována je organizace laboratoře a podmínky práce, akreditace zkušebních laboratoří a zkoušení jejich způsobilosti. Navazuje část zabývající se validací zařízení, analytického systému a analytických metod, stanovením provozních charakteristik metody a hodnocením výsledků analýz. Závěrečná část je věnována zásadám správného odběru vzorků včetně základních technik odběru z homogenních a nehomogenních objektů, návrhu a vyhodnocení vzorkovacího plánu s důrazem na vzorkování složek životního prostředí. Vedle obecných témat a pojmů je předmět orientován na oblast analytické chemie, příp. analytické chemie životního prostředí.
Osnova
  • I. Principy a cíle GLP. Vývoj, legislativa, zabezpečování a řízení jakosti. II. Základní opatření.Organizace laboratoře a podmínky činnosti. III. Akreditace zkušebních laboratoří. Norma ČSN EN ISO/IEC 17025, terminologie. IV. Zkoušení způsobilosti laboratoří. Metodika. V. Validace a testování. Validace zařízení, metody, analytického systému a dat. VI. Validace analytických metod. VII. Stanovení provozních charakteristik analytické metody. Dokumentace analytické metody. VIII. Hodnocení výsledků ve vztahu k limitním hodnotám. Regulační diagramy. IX. Zásady správného odběru vzorků. Homogenní a heterogenní objekty - randomizované a segregované. Chyby vzorkování a vzorkovací plán. X. Základní techniky odběru vzorků. Test homogenity. Odběr z nehomogenních objektů. Zajištění náhodnosti odběru vzorků. Systematické vzorkování nehomogenních materiálů. XI. Návrh a vyhodnocení vzorkovacího plánu. Vyhodnocení shodnosti a správnosti vzorkování. Dokumentace vzorkování. XII. Vzorkování pro analýzu složek životního prostředí.
Literatura
  • CROSBY, N. T. a F. E. PRICHARD. Quality in the Analytical Laboratory. Chichester: J. Wiley, 1995. Analytical Chemistry by Open Learning (Series). ISBN 0 471 95470 5. info
  • MESTEK, O. a L. NONDEK. Zásady správného odběru vzorků pro analýzu životního prostředí. Praha: Eurachem - ČR, 1995. Kvalimetrie, 4. ISBN 80-901868-0-7. info
Metody hodnocení
přednášky, týdně, písemný test, kolokvium
Informace učitele
Téma Správná laboratorní praxe (GLP) je součástí požadavků ke SZZ magisterského studijního programu Chemie, studijní obor Chemie životního prostředí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.