Bi7170c Lékařská mikrobiologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007 - akreditace
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Předpoklady
NOW ( Bi7170 Lékařská mikrobiologie )
Zkouška z biochemie, mikrobiologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyšetřovací metody v klinické bakteriologii - přehled metod, použití u jednotlivých skupin mikrobů. Základy klinické bakteriologie. Nepřímý průkaz mikrobů, serologické laboratorní metody. Základy dekontaminačních metod. Zjišťování in vitro citlivosti mikrobů na antimikrobiální látky. Virologické, mykologické a parazitologické vyšetřovací metody (základy).
Osnova
  • Přehled metod používaných v klinické mikrobiologii, užívaných půd, identifikačních souprav a podobně, kromě testování citlivosti na antibiotika Metody testování citlivosti na antibiotika Sputum, krk, nos ucho – od odběru po výsledek* Stolice bakteriologická – od odběru po výsledek* Moč, semikvantitativně – od odběru po výsledek* Pochva, uretra, ejakulát – od odběru po výsledek* Tkáně, otisky, punktáty – od odběru po výsledek* Naočkování: TBC, mykoplasmata, anaeroby… Vyhodnocení: TBC, mykoplasmata, anaeroby… Sérologie I (aglutinace, precipitace, dynamika protil.) Sérologie II (KFR, neutralizace, ELISA, WB) Přímý průkaz virů. (vejce – obr., TK, ELISA – antigen) Nepřímý průkaz virů. Odběr a zpracování na mykologii Základy klinické mykologie – vyhodnocení kultivace Základy klinické parazitologie
Literatura
  • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
  • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
  • VOTAVA, Miroslav, Monika HEROLDOVÁ, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Neptun, 2004. 94 s. ISBN 80-902896-7-3. info
  • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
  • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
  • BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha: Marvil, 1996. 558 s. info
  • GREENWOOD, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 686 s. ISBN 80-7169-365-0. info
  • Základní jsou první tři tituly. Ostatní jsou doplňkové.
Metody hodnocení
Praktické cvičení, zápočet. (Znalosti získané v tomto předmětu jsou předmětem praktické části zkoušky - viz předmět Bi7170)
Informace učitele
Výuka probíhá každoročně, zpravidla v podzimním semestru.
Výuka je určena pro studenty obecné biologie se zaměřením na mikrobiologii. Mohou ji navštěvovat i studenti bakalářského studia buněčná a molekulární diagnostika, musí ale počítat s tím, že ne všemu budou rozumět.
E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 543 183 090 (přednosta ústavu - prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), zahradnicek@fnusa.cz, telefon 543 183 113, mobil 777 031 969 (as. Zahradníček), lenka.cernohorska@fnusa.cz, telefon 543 183 097 (as. Černohorská), fruzic@fnusa.cz, telefon 543 183 017 (as. Růžička), veronika.hola@fnusa.cz, telefon 543 183 093 (as. Holá), vlastimil.odbrzalek@fnusa.cz, telefon 543 183 092. Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.