C3220 Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007 - akreditace
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martin Prokop, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Prokop, Ph.D.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na pokročilejší techniky programování v jazyce C++. V první části jsou probrány základy objektově orientovaného programování v C++. Druhá část je orientována na tvorbu grafických uživatelských rozhraní pomocí objektových knihoven. Probrány jsou také aplikační rozhraní pro 3D grafiku. Studenti získají základní dovednosti nezbytné pro tvorbu programů schopných vizualizovat vědecká data. V rámci kurzu student vytvoří jednoduchý graficky orientovaný program řešící vybraný problém z chemie, bioinformatiky nebo jiných přírodních věd.
Osnova
  • 1. Principy objektového programování. Programovací jazyk C++. Třídy v C++. Komponenty tříd. 2. Dědičnost a polymorfismus. 3. Dynamická alokace paměti. Vstup a výstup v C++. 4. Výjimky a jejich ošetření. Prostory jmen. Šablony. 5. Standardní knihovna C++. 6. Knihovny pro tvorbu grafických uživatelských rozhraní. Zpracování událostí a metody předávání zpráv. Tvorba oken. 7. Grafický výstup. Obsluha klávesnice a myši. 8. Menu. Dialogová okna. Komponenty dialogových oken. 9. Aplikační rozhraní pro 3D počítačovou grafiku. Základy rozhraní OpenGL. 10. Objektové knihovny pro numerické výpočty, chemické a vědecké aplikace. 11. Tvorba pluginů a modulů pro chemické programy. 12. Příklady řešení vybraných problémů z chemoinformatiky a bioinformatiky.
Další komentáře
Předmět již není vypisován.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.