F1140 Úvod do fyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007 - akreditace
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
Předpoklady
Zvládnutí předmětu fyzika v rozsahu učebnic pro gymnasia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednáška Úvod do fyziky je elementárním úvodem do světa fyziky a fyzikálního myšlení. Fyzika je spolehlivým základem všech přírodních věd a k jejich pochopení jsou nutné alespoň základní představy o tom jak fyzika zkoumá přírodu. Cílem je seznámit studenty v obrysech co fyzika zkoumá, jaké metody používá a jaké jsou současné představy o světě na základě fyzikálního výzkumu. Všechno je zjednodušeno tak, aby posluchači vystačili jen s jednoduchými matematickými znalostmi.
Osnova
  • 1. Co je to fyzika. Historie. Vztah k matematice a přírodním vědám. 2. Fyzikální poznávání. Pozorování, experiment, teorie, model. 3. Měření. Základní fyzikální veličiny, soustavy jednotek. Praktické měření. 4. Prostor, čas a pohyb. Kinematika. Dynamika. Speciální teorie relativity. 5. Síly v přírodě. Základní interakce. Pole. 6. Základní fyzikální konstanty. e,c,h... 7. Fyzikální zákony. Zákony zachování. 8. Řád a chaos. 9. Mikrosvět. Struktura hmoty. Částice. Kvantová fyzika. 10.Mezosvět. Plyny, kapaliny, pevné látky, granulární materiály. 11.Makrosvět. Vesmír. Teorie všeho.
Literatura
  • D.Halliday,R.Resnick,J.Walker:Fyzika, VUT v Brně,ISBM 80-214-1868-0
  • F.JKeller,W.D.Gettys,M.J.Skove:Physics, McGraw-Hill,Inc 1993,ISBM 0-07-112674-0
Metody hodnocení
Přednáška zakončená kolokviem
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020.