JNP01 German for Science 1

Faculty of Science
Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Květoslava Štěpánková (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Contact Person: JUDr. Helena Sýkorová
Prerequisites (in Czech)
Znalost německého jazyka na středoškolské úrovni.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 217 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cíl: Rozvinout u studentů akademické a odborné dovednosti nezbytné ke studiu cizojazyčné odborné literatury, což umožní studentům přístup k nejnovějším poznatkům v jejich oboru.
Syllabus (in Czech)
  • Posluchačům doporučujeme absolvovat první dva semestry výuky odborně zaměřené němčiny(podle sekcí) k úspěšnému zvládnutí zkoušky z odborné němčiny(JN001): Cíl kurzu JNP01: Rozvinout u studentů akademické a odborné dovednosti nezbytné ke studiu cizojazyčné literatury potřebné k vypracování bakalářské práce. Cílová pokročilost: úroveň EU B1 Rozsah: 2 semestry, 2 hod týdně Obecné cíle: 1. rozvinout čtecí dovednosti tak, aby studenti dovedli pracovat s cizojazyčným autentickým odborným textem 2. rozvinout mluvní dovednosti tak, aby studenti dovedli komunikovat v běžných životních situacích 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby studenti rozuměli slyšenému textu z oblastí každodenního života 4. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech 5. písemné dovednosti: napsat životopis, žádost Obecné úkoly: 1) Studenti se naučí: * zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam (skimming) * vyhledat v textu specifické informace (scanning), * formulovat hlavní myšlenku textu, najít klíčová slova 2) jak sdělit informace o sobě, o svém studiu a univerzitě, jak definovat, klasifikovat a srovnávat 3) jak pochopit celkový význam slyšeného i specifickou informaci 4) upevní si znalost gramatiky 5) napsat životopis, žádost o stipendium v zahraničí
Literature
  • Doporučená literatura - viz informace učitele
Assessment methods (in Czech)
Na konci každého semestru a) písemný test z gramatiky b) písemně zpracovat (bez slovníku) hlavní myšlenku z textu, klíčová slova
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.