JNP01 Němčina pro přírodovědce 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007 - akreditace
Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Květoslava Štěpánková (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Kontaktní osoba: JUDr. Helena Sýkorová
Předpoklady
Znalost německého jazyka na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: Rozvinout u studentů akademické a odborné dovednosti nezbytné ke studiu cizojazyčné odborné literatury, což umožní studentům přístup k nejnovějším poznatkům v jejich oboru.
Osnova
  • Posluchačům doporučujeme absolvovat první dva semestry výuky odborně zaměřené němčiny(podle sekcí) k úspěšnému zvládnutí zkoušky z odborné němčiny(JN001): Cíl kurzu JNP01: Rozvinout u studentů akademické a odborné dovednosti nezbytné ke studiu cizojazyčné literatury potřebné k vypracování bakalářské práce. Cílová pokročilost: úroveň EU B1 Rozsah: 2 semestry, 2 hod týdně Obecné cíle: 1. rozvinout čtecí dovednosti tak, aby studenti dovedli pracovat s cizojazyčným autentickým odborným textem 2. rozvinout mluvní dovednosti tak, aby studenti dovedli komunikovat v běžných životních situacích 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby studenti rozuměli slyšenému textu z oblastí každodenního života 4. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech 5. písemné dovednosti: napsat životopis, žádost Obecné úkoly: 1) Studenti se naučí: * zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam (skimming) * vyhledat v textu specifické informace (scanning), * formulovat hlavní myšlenku textu, najít klíčová slova 2) jak sdělit informace o sobě, o svém studiu a univerzitě, jak definovat, klasifikovat a srovnávat 3) jak pochopit celkový význam slyšeného i specifickou informaci 4) upevní si znalost gramatiky 5) napsat životopis, žádost o stipendium v zahraničí
Literatura
  • Doporučená literatura - viz informace učitele
Metody hodnocení
Na konci každého semestru a) písemný test z gramatiky b) písemně zpracovat (bez slovníku) hlavní myšlenku z textu, klíčová slova
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura: 1) Slovníky Č-N, N-Č slovník, Siebenschein, SPN, Praha, 1989 Č-N, N-Č slovník, Řešetka, Fin publishing, Olomouc, 1997 Č-N, N-Č technický slovník, SNTL, Praha, 1989 Č-N, N-Č Handy technický slovník, Fraus, Plzeň, 2006 Duden, Deutsches Universalwörterbuch LINGEA 2000 Lexikon, CD (obsahuje i gramatiku) Wahrig, Deutsches Wörterbuch, (i na CD) N-Č slovníček geografických názvů 2) Základní učebnice Němčina pro začátečníky a samouky,Pařízková, P& P, 2001 Moderní učebnice němčiny, Höppnerová, Jaucová, NS Svobody, Praha, 2000 K. Štěpánková: Němčina pro přírodovědce, MU, Brno 2001 3) Gramatiky Cvičebnice německé gramatiky, Dusilová a kol., Polyglot, 1998 Mluvnice němčiny, Baumbach, Václavková, Fin publishing, Olomouc, 1977 Moderní gramatika němčiny, Berglová, Formánková, Mašek, Fraus, Plzeň,2006 Testy k Moderní gramatice němčiny,Berglová, Fraus, Plzeň, 2006 Německá gramatika, Berglová, Formánková, Mašek, Fraus, Plzeň,1995 Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Dreyer-Schmidt, Hueber,2005 (pro hodně pokročilé) Optimal B1 Grundlehrwerk DaF, Langenscheidt
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.