Z7150 ICT in Geographical Education

Faculty of Science
Autumn 2007
Extent and Intensity
1/2. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (lecturer)
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Timetable
Tue 17:00–17:50 Z1,01001b
  • Timetable of Seminar Groups:
Z7150/1: Tue 18:00–19:50 Z1,01001b, P. Dobrovolný, V. Herber
Prerequisites (in Czech)
Z7011 Geographical curriculum || NOW ( Z7011 Geographical curriculum )
Předpokládá se znalost následujících disciplín: Statistické metody v geografii, Geoinformační technologie, Dálkový průzkum Země.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 18 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/18, only registered: 0/18
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět se zabývá využitím současných komunikačních technologií v geografickém vzdělávání. Teoretická část obsahuje dva základní bloky. První je orientován na využití volně přístupných internetových zdrojů pro výuku základních geografických disciplin. Jsou prezentovány současné možnosti získávání, analýzy a vizualizace geografických dat. Je podán přehled zdrojů prostorově lokalizovaných dat a programového vybavení.
Syllabus (in Czech)
  • V praktické části studenti samostatně řeší úkoly podle vzorových cvičení jejich náplní je práce s databázemi geografických dat prostřednictvím jednoduchých dotazovacích jazyků (např. IRIS), tvorba tématických map (VISITview). Cvičení jsou zaměřena především na problematiku globálních změn a globálního mapování v základních geografických disciplínách (např. klimatologie, hydrologie, geomorfologie s aplikacemi na geografické vzdělávání). Druhý blok je orientován na praktické využívání geoinformačních technologií (GT) při prezentaci současných problémů v globálním, regionálním i místním měřítku: Jsou prezentovány možnosti využívání GT v geografickém vzdělávání a dále při řešení vybraných problémů z oblasti základních geografických disciplín Praktická cvičení využívají technologií GIS a dálkového průzkumu Země. Jednotlivá cvičení jsou vytvořena s důrazem na samostudium a individuální formy výuky.
Literature
  • WAHLA, Arnošt. Geografické, kartografické a geoinformatické vzdělávání s podporou webových zdrojů informací. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. 75 s. ISBN 8073681439. info
  • ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi (The use of the internet in teachers practice). In Raadce učitele. Praha: Raabe, 2003. p. 1-26, 28 pp. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2. info
  • PARKINSON, Claire L. Earth from above :using color-coded satellite images to examine the global environment. Sausalito, Calif.: University Science Books, 1997. xiii, 175. ISBN 0-935702-41-5. info
  • HAGGETT, Peter. Geography : a global synthesis. 1st pub. Harlow: Prentice Hall, 2001. xxi, 833. ISBN 0582320305. info
  • HARRIES, John E. Earthwatch the climate from space. Chichester: John Wiley & Sons, 1994. 216 s. ISBN 0-13-223843-8. info
Assessment methods (in Czech)
Předmět je ukončen zápočtem, kromě účasti na výuce, studenti odevzdají v e stanovených termínech protokoly-výsledky řešení jednotlivých úloh, a dále na konci semestru odevzdají celosemestrální práci, vypracovanou podle pokynů vyučujících.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2007/Z7150