G7821 Brunovistulikum

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Rozvrh
Út 8:00–8:50 Bp1,01007
Předpoklady
! G7820 Brunovistulikum && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 57 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznamit posluchače s geologickou stavbou a vývojem brunovistulika a jeho rozdílné pozice v průběhu kadomské, variské a alpínské orogeneze. Přednáška je určna zejména posluchačům vyšších semestrů a diplomantům pracujících na východním okraji ČM.
Osnova
  • 1.Brunovistulicum - uvod 2.Brnensky masiv 3.Dyjsky masiv 4.Zakryte casti 5.Posice BV behem kadomske, variské a alpinské orogeneze
Literatura
  • Bude upresneno vyucujicim
  • Finger, F. at al (2001):The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central Europ.Variscides?
  • DUDEK A. (1980) The crystaline basement block of the Outer Carpathians in Moravia:Bruno-Vistulicum
Metody hodnocení
prednaska a kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka proběhne v podzimním semestru akademického roku 2009/2010.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.