M5858 Diferenciální rovnice a jejich užití I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
2/2. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (přednášející)
Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Václav Pink, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 13:00–14:50 M1,01017
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M5858/01: St 12:00–13:50 M2,01021, V. Pink
M5858/02: Po 16:00–17:50 M5,01013, J. Kühnová
M5858/03: Po 18:00–19:50 M4,01024, J. Kühnová
M5858/04: Út 12:00–13:50 M4,01024, V. Pink
Předpoklady
( M1110 Lineární algebra a geom. I || M1111 Lineární algebra a geom. I ) && ( M1100 Matematická analýza I || M1101 Matematická analýza I || FI:MB000 Matematická analýza I )
Libovolný kurs matematické analýzy a lineární algebry
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má poskytnout základní přehled o teorii obyčejných diferenciálních rovnic, o elementárních metodách jejich řešení a o jednoduchých spojitých deterministických modelech v biologii.
Osnova
  • 1. Základní pojmy - rovnice, počáteční problém, obecné a partikulární řešení. 2. Elementární metody řešení - lineární rovnice, rovnice se separovanými proměnnými, exaktní rovnice, rovnice homogení, Bernoulliova, lineární rovnice vyššího řádu s konstantními koeficienty, systémy rovnic s konstatntními koeficienty. 3. Existence a jednoznačnost řešení, závislost řešení na počátečních podmínkách a parametrech. 4. Diferenciální nerovnosti, odhad řešení. 5. Struktura řešení lineárního systému. 6. Autonomní systémy, trajektorie, stacionární řešení, stabilita. 7. Modely dynamiky populací. 8. Epidemiologické modely.
Literatura
  • PLCH, Roman. Příklady z matematické analýzy, Diferenciální rovnice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 31 s. ISBN 80-210-2806-8. info
  • KALAS, Josef a Zdeněk POSPÍŠIL. Spojité modely v biologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 256 s. ISBN 80-210-2626-X. info
  • RÁB, Miloš. Metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 96 s. ISBN 8021018186. info
  • KALAS, Josef a Miloš RÁB. Obyčejné diferenciální rovnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 207 s. ISBN 8021011300. info
Výukové metody
Dvouhodinová teoretická přednáška a dvouhodinové cvičení jednou týdně. V poslední třetině semestru přednáška obsahuje demonstraci řešení vybraných aplikačních úloh, ve cvičení se předpokládá aktivní účast studentů.
Metody hodnocení
V průběhu semestru písemka z elementárních metod řešení; zkouška má část písemnou a ústní.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.