EN

PřF:M7985 Analýza přežití - Informace o předmětu

M7985 Analýza přežití

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010 - akreditace
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Doc. RNDr. Stanislav Katina, PhD (přednášející), prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Osnova
  • Cenzorování a jeho typy, typy medicínských studií, funkce přežití, její rozptyl, riziko a jeho odhady, střední hodnota a medián přežití, odhady parametrů, testování hypotéz – porovnání dvou a více křivek přežití, parametrický a neparametrický přístup pro cenzorovaná a necenzorovaná data, zobecnění neparametrických koleračních koeficientů pro případy testování hypotéz o křivkách přežití, design dvouvýběrového experimentu pro testování hypotéz o křivkách přežití, Coxův regresní model, příklady z biologie a medicíny počítané v software R.
Literatura
  • KLEIN, John P. a Melvin L. MOESCHBERGER. Survival analysis : techniques for censored and truncated data. 2nd ed. New York: Springer, 2003. xv, 536. ISBN 9781441929853. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Předp. bloky 21.10., 22.10., 18.11., 19.11., 9.12., 10.12.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.