Z8188 Geoinformační technologie 2 - webová kartografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010 - akreditace
Rozsah
1/2. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na oblast webové kartografie s cílem získat základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z této oblasti. Přednášky jsou proto doplněny cvičeními, v nichž studenti prokáží schopnost vytvořit komplexní webové stránky s různými typy webových map. Současně musí dokázat spolupracovat v týmu, jež má za úkol zprovoznit mapový server včetně jeho obsahu.
Osnova
  • 1. Internet a Web, historický vývoj a jeho důsledky 2. Základní formáty užívané na Webu (XHTML, GIF, JPG, PNG, Flash, SVG, VML) 3. Užití map na Webu 4. Uživatelé map na Webu 5. Kartografické principy webové publikace 6. Webové mapy a atlasy 7. Využití API při tvorbě webové publikace (Google Maps, Atlas mapy) 8. Klientské systémy (Zoomify, AxioMap) 9. Serverové systémy (MapServer, GeoServer, ArcGIS Server) 10. Aktuální geoinformatické trendy na Webu (WMS, WFS, WCS, WPS, aj.) Cvičení: 1. Vytvoření XHMTL validních stránek 2. Vytvoření validního CSS ke stránce 3. Optimalizace rastrových map pro webovou publikaci 4. Klientský systém Zoomify 5. Klientský systém AxioMap 6. Základy ECMAScriptu 7. Google Maps API 8. Atlas mapy API 9. WMS v tenkých a tlustých klientech 10. GeoServer - projektová výuka ve skupinách o 4-5 studentech
Literatura
  • Web cartography : developments and prospects. Edited by Menno-Jan Kraak - Allan Brown. 1st pub. London: Taylor & Francis, 2001. ix, 213 s. ISBN 0-7484-0869-X. info
  • Maps and the internet. Edited by Michael P. Peterson. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2005. xvi, 451. ISBN 0080449441. info
  • JavaScript : a beginner's guide (Orig.) : JavaScript : příručka programátora. info
  • Adobe Flash CS3 : oficiální výukový kurz. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. 341 s. ISBN 9788025121092. info
  • CEDERHOLM, Dan. Flexibilní webdesign : vytváříme přizpůsobitelné a přístupné stránky pomocí XHTML a CSS. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 227 s. ISBN 8025110184. info
  • ZELDMAN, Jeffrey. Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM, ECMAScript. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 410 s. ISBN 8025103471. info
  • DRUSKA, Peter. CSS a XHTML : tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 200 s. ISBN 8024713829. info
  • http://notepad-plus.sourceforge.net/, http://www.w3.org/TR/NOTE-VML, http://www.zoomify.com/, http://www.opengeospatial.org/
Výukové metody
Přednášky o webových mapách a technologiích doplněné tvorbou webových map při použití technologií zmíněných v přednáškách
Metody hodnocení
Zkouška se bude skládat ze dvou částí - praktické spočívající v prokázání dovednosti vytvořit komplexní webovou mapovou produkci - a teoretické - spočívající v prokázání odborných znalostí v dané problematice.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.