Bi7533c Půdní ekotoxikologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/0/3. bloková nepravidelná výuka cca 40 hod za semestr. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Předpoklady
NOW ( Bi7533 Půdní ekotoxikologie )
Je vhodné aby studenti absolvovali současně přednášku Bi7533 Půdní ekotoxikologie a měli základní znalosti z obecné ekotoxikologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu budou studenti schopni:
Připravit OECD artificiální půdu a stanovit její vlastnosti
Vypočítat koncentrace testované chemikálie dávkované do půdy
Připravit kontaminovanou půdu
Manipulovat s modelovými půdními organismy
Testovat toxicitu půdy pomocí čtyř půdních testů toxicity
Vyhodnocovat křivky dávka - odpověď několika statistickými metodami
Osnova
 • Jde o laboratorní praktikum, kde budou studenti seznámeni se základními testy půdní ekotoxikologie a sami je experimentálně provedou.
 • Jednotlivé kroky:
 • 1. Založení chovu žížaly Eisenia fetida
 • 2. Založení chovu roupic Enchytraeus albidus a Enchytraeus crypticus
 • 3. Založení chovu chvostoskoka Folsomia candida
 • 4. Založení chovu hlístice Caenorhabditis elegans
 • 5. Pokyny k péči o chovy, založení deníků chovů a rozpis služeb
 • 6. Péče o chovy (v průběhu celého semestru)
 • 7. Příprava artificiální půdy, ověření jejího pH a WHC
 • 8. Přídavek toxické látky do artificiální půdy v požadovaných koncentracích
 • 9. Demonstrace klíčových kroků testu s Eisenia fetida
 • 10. Demonstrace klíčových kroků testu s Enchytraeus albidus a Enchytraeus crypticus
 • 11. Demonstrace klíčových kroků testu s Folsomia candida
 • 12. Demonstrace klíčových kroků testu s Caenorhabditis elegans
 • 13. Založení testu s Eisenia fetida
 • 14. Založení testu s Enchytraeus albidus a Enchytraeus crypticus
 • 15. Založení testu s Folsomia candida
 • 16. Celý test s Caenorhabditis elegans
 • 17. Vyhodnocení testu s Enchytraeus crypticus
 • 18. Vyhodnocení testu s Folsomia candida
 • 19. Vyhodnocení testu s Enchytraeus albidus
 • 20. Vyhodnocení mortality s Eisenia fetida
 • 21. Vyhodnocení reprodukce Eisenia fetida
 • 22. Hodnocení křivek dávka – odpověď, vyhodnocení LC50, NOEC, LOEC a EC50
Literatura
 • LOKKE, H. AND VAN GESTEL, C.A.M. (1998): Handbook of soil invertebrate toxicity tests. John Wiley & Sons, Chichester. ISBN 0-471-97103-0. 281p.
 • Soil ecotoxicology. Edited by Joseph Tarradellas - Gabriel Bitton - Dominique Rossel. Boca Raton: Lewis Publishers, 1996. 386 s. ISBN 1-56670-134-1. info
Výukové metody
Na začátku semestru je demonstrace postupů následovaná samostatnou experimentální prací ve skupinách pod dohledem a kontrolou učitele. Účast při experimentální práci je povinná. Práce v laboratoři se řídí přesnými pokyny (návody ke cvičením) předanými učitelem na začátku cvičení. Studenti pracují v týmech, v nichž také vypracují závěrečné protokoly.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je vyžadována 1) přítomnost studenta ve cvičeních, 2) aktivní přístup během laboratorní práce, 3) odevzdání protokolů, kde je obsažen stručný popis metod, získané výsledky (naměřené i vypočítané indexy), interpretace výsledků.
Informace učitele
http://www.recetox.muni.cz
RNDr. Jakub Hofman, PhD.; RECETOX, Faculty of Science, Masaryk University; Kamenice 126/3; 625 00 Brno; Czech Republic; Phone: +420 547 121 407; Mobil: +420 723 539 571; Fax: +420 547 121 431; E-mail: hofman@recetox.muni.cz; http://www.recetox.muni.cz/
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.