Bi9325 Molekulární genetika člověka

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D. (přednášející), prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
Předpoklady
( B7250 Genetika člověka || Bi7250 Genetika člověka ) && ( Bi6081 Bc. SSZ z Mol. biol. a gen. || Bi6082 Bc. SSZ z Obecné biologie || Bi6087 Bc. SSZ z Buněč. a Mol. Diagn. || SOUHLAS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům hlbší molekulárně-genetický náhled na vybrané oblasti genetiky člověka. Na konci kurzu by studenti měli být schopni charakterizovat strukturu lidského genomu a ovládat principy metod, které se používají při jeho analýze. Měli by být obeznámeni s projektem lidského genomu (HGP) a s praktickým využitím poznatků získaných při jeho řešení. Měli by ovládat molekulární aspekty lidské evoluce a porozumět molekulárnímu základu geneticky podmíněných chorob u člověka (monogenních i polygenních), jakož i formulovat principy farmakogenetiky, genové terapie u člověka a forenzní genetiky.
Osnova
  • Organizace a exprese lidského genomu. Multigenové rodiny a repetitivní DNA. Polymorfismus lidské DNA; detekce a screening mutací v lidském genomu. Metody identifikace a izolace genů. Molekulární genetika při studiu lidské evoluce. Molekulární aspekty monogenních onemocnění. Projekt Lidský genom. Somatické mutace a rakovina. Molekulární patologie. Komplexní choroby. Farmakogenetika. Genová terapie. Forenzní genetika.
Literatura
  • Human molecular genetics. Edited by Tom Strachan - Andrew P. Read. 1st ed. Oxford: BIOS Scientific Publishers, 1997. xiv, 597 s. ISBN 1-872748-69-4. info
Výukové metody
Jedná se o prezentace odborníku z dané oblasti. Jsou používany prezentace v Powerpointu.
Metody hodnocení
Písemná zkouška testem. Student vybírá ze 4 možných odpovědí na otázky, kde je jedna nebo více možností správných. K úspěšnému složení zkoušky je třeba dosáhnout 60 % z celkového počtu bodů.
Informace učitele
http://orion.sci.muni.cz/kgmb/student/9325.htm
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.