C2184 Úvod do programování v Pythonu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 1 za k). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Stanislav Geidl (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz slouží jako úvod do programování v jazyce Python. Výuka je zaměřena na praktické použití, především ukázky aplikace v přírodních vědách (řešení problémů a zpracování dat). Po ukončení předmětu budou studenti schopni používat základní programátorské konstrukce v jazyce Python (např. podmínky, cykly, funkce, základní datové typy). Dále budou studenti schopni vytvářet jednoduché programy v jazyce Python a dokáží Python využít jako nástroj pro zpracování dat získaných v rámci svých vědeckých a výukových projektů.
Osnova
 • Úvod - základní vlastnosti Pythonu, porovnání s ostatními jazyky, proč a k čemu lze používat Python.
 • Stručné seznámení s vývojovým prostředím jazyka Python, používaní modulů a knihoven.
 • Základní konstrukce jazyka: podmínky, cykly, základní datové typy, funkce, vstup a výstup.
 • Číselné typy.
 • Seznamy, řetězce, základy složitosti.
 • Rekurze
 • Práce se soubory: základy práce se soubory, otevírání souborů, čtení, zápis, souborové objekty
 • Příklady základních algoritmů: největší společný dělitel, prvočísla.
 • Další příklady algoritmů: řadící algoritmy, vyhledávání.
 • Datové struktury: vícerozměrná pole, slovníky, objekty.
 • Práce s textem, úvod do regulárních výrazů.
 • Využití externích knihoven v přírodních vědách.
Výukové metody
Přednášky a praktické cvičení u počítače, domací úkoly.
Metody hodnocení
Kolokvium je uděleno na základě účasti na cvičeních, vypracovávání domácích úkolů, vypracování a obhájení samostatného projektu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.