C6190 Pokročilá anorganická chemie - praktikum

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/0/6. 6 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Miloš Černík, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Miloš Černík, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C5380 Speciální laboratorní technika
Absolvování přednášek Anorganická chemie I-III a přednášky Speciální laboratorní technika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cvičení zahrnuje soubor pečlivě vybraných experimentů, umožňujících demonstrovat většinu důležitých laboratorních technik v rámci řešení zajímavých chemických problémů. Takovým způsobem mohou být procvičovány racionální přístupy k obvyklým operacím nacházející uplatnění při syntéze, separaci a charakterizaci rozličných sloučenin, jež jsou navíc většinou citlivé vůči vzdušné vlhkosti a kyslíku.
Osnova
 • 1. Příprava oxidu dusičitého termickým rozkladem dusičnanu olovnatého. Stanovení stupně disociace plynného N2O4.

  2. Odvození mechanismu reakce chloridu fosforečného se síranem amonným z časového vývoje 31P NMR spekter reakční směsi.

  3. Syntéza cyklického alumazanu a jeho charakterizace 1H NMR.

  4. Příprava gem- diamidotetrachloro-cyklo-trifosfazeno amonolýzou P3N3Cl6. Kontrola čistoty produktu 1H, 31P NMR a chromatografií na tenké vrstvě.

  5. Syntéza dichloridu kyseliny cyklohexylfosfonové, volné kyseliny cyklohexylfosfonové a jejího dimethylesteru.

  6. Syntéza dvojjaderných komplexů Mo(II) se čtvernou vazbou Mo-Mo a jejich charakterizace infračervenými spektry a 1H NMR.

  7. Studium průběhu reakce chloridu boritého s chloridem fosforitým v prostředí thionylchloridu pomocí 31P NMR a Ramanovy spektroskopie.
Literatura
 • Woolins J. D. (Ed.): Inorganic experiments, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim 1994, ISBN 3-527-29253-5
Výukové metody
Laboratorní cvičení zahrnuje procvičení pokročilých laboratorních technik a vypracování protokolů.
Metody hodnocení
Cvičení v jehož průběhu studenti musí absolvovat všechny vypsané úlohy a odevzdat příslušné protokoly. Výsledky jsou hodnoceny klasifikovaným zápočtem.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Vyučují učitelé katedry anorganické chemie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2019, podzim 2020.