F0020 Podzimní astronomický kurs

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Henych, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Hroch, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Chrastina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Liška, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Münz, PhD. (cvičící)
doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základy vysokoškolské matematiky a fyziky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 17 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/17, pouze zareg.: 0/17, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/17
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs je zaměřen na intenzivní seznámení se základy pozorovací astronomie. V rámci kursu budou probíhat přednášky, cvičení a praktické pozorování. Absolvent bude seznámen s noční hvězdnou oblohou, sférickou astronomií, pozorovací technikou. Cílem je praktické seznámení s běžnými astronomickými jevy a metodami.
Osnova
  • Měření úhlů na sféře Hvězdná obloha a kartografie Dalekohledy Základní astronomický software
Literatura
    doporučená literatura
  • VANÝSEK, Vladimír. Základy astronomie a astrofyziky. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 541 s. info
  • ŠIROKÝ, Jaromír a Miroslava ŠIROKÁ. Základy astronomie v příkladech [Široký, 1977]. Vyd. 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 158 s. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou praktických cvičení. Na konci lze očekávat test získaných znalostí.
Informace učitele
Předmět je vyučován v září, jeden týden před zahájením semestru. Kurs probíhá na hvězdárně ve Vyškově, kde je omezen počet míst na 17 osob. Stravování i doprava na místo jsou individuální. Podrobnosti budou sděleny e-mailem zaslaným přihlášeným přibližně týden před zahájením kursu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.