G9391 Permokarbonské pánve ČR

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (zástupce)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz podá studentům komplexní přehled o geologii karbonských a permských postorogenních pánvích na území ČR.
Osnova
  • Tektonika, stratigrafie, sedimentologie, paleontologie a paleogeografie molasových karbonských a permských sekvencí v ČR.
Literatura
    povinná literatura
  • HAVLENA, Václav a Jiří PEŠEK. Stratigrafie, paleogeografie a základní strukturní členění limnického permokarbonu Čech a Moravy. Plzeň: Západočeské muzeum, 1980. 144 s. : o. info
    doporučená literatura
  • HAVLENA, Václav. The namurian deposits of the upper Silesian coal basin. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1982. 79 s. info
  • HAVLENA, Václav a Jiří PEŠEK. Litostratigrafické členění středočeského karbonu. Plzeň: Západočeské muzeum, 1975. 86 s. info
Výukové metody
přednáška, teoretická příprava, terénní cvičení
Metody hodnocení
zápočet formou diskuse
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2011/2012.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.