M9511 Seminář ze středoškolské matematiky 3

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy stereometrie. Kombinatorika a pravděpodobnost. Řešení úloh matematické olympiády. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: zařadit probíraná témata do kontextu výuky středoškolské matematiky; řešit náročnější úlohy ze zadaných témat, a to i z nižších kategorií matematické olympiády
Osnova
  • Základní pojmy: polohové a metrické vlastnosti útvarů v prostoru
  • konfigurace bez opakování a s opakováním, klasická pravděpodobnost.
Literatura
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Metody řešení matematických úloh II. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 355 s. ISBN 80-210-1630-2. info
  • POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia :stereometrie. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1995. 223 s. ISBN 80-7196-178-7. info
  • CALDA, Emil a Václav DUPAČ. Matematika pro gymnázia :kombinatorika, pravděpodobnost a statistika. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1993. 163 s. ISBN 80-7015-444-6. info
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Seminář ze středoškolské matematiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 35 s. ISBN 8021009284. info
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Counting and Configurations: Problems in Combinatorics, Arithmetic, and Geometry. 1. vyd. New York: Springer-Verlag, 2003. 410 s. Canadian Mathematical Society Books in Math., 12. ISBN 0-387-95552-6. info
Výukové metody
Prezentace studentů, diskuze.
Metody hodnocení
Povinná účast, samostatné vypracování dvou referátů. Zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.