XS100 Učitel a provoz školy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jiří Herman, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Peter Krupka, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Předpoklady
PROGRAM ( N - FY ) || PROGRAM ( N - CH ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - GE ) || PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - MA ) || KREDITY_MIN ( 100 ) || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 49 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student rozumět problematice běžného provozu střední školy.
Osnova
  • 1. Systém základního a středního školství v ČR
  • 2. Pracovně právní záležitosti učitelské profese
  • 3. Vztahy začínajícího učitele s žáky, kolegy a rodiči
  • 4. Pedagogická dokumentace
  • 5. Předmětové komise
  • 6. Učitel a mimoškolní aktivity žáků
Literatura
  • Školské zákony :(školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákon o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy) : úvodní slova k zákonům, výklad, prováděcí předpisy, souvisící předpisy : stav k 1.9.2007. Praha: EUROUNION, 2007. 671 s. ISBN 9788073170622. info
  • Nový zákoník práce :včetně důvodové zprávy : [od 1.1.2007]. Edited by Jaroslav Jakubka. Olomouc: Anag, 2006. 175 s. ISBN 8072633473. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupinách
Metody hodnocení
Diskuse v hodině, povinná účast na seminářích, zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.