Z8155 Analytická kartografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
2/2. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (přednášející)
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s analytickým přístupem ke tvorbě mapových děl. Vedle základních principů jsou těžištěm kurzu metody automatizované kartografické generalizace. Pozornost je také věnována integraci mapových děl, automatizovaném umisťování textů a využití metod umělé inteligence v kartografii.
Osnova
 • 1. Principy analytické kartografie
 • 2. Mapové struktury a jejich transformace
 • 3. Analytický přístup ke kartografické generalizaci
 • 4. Klasifikace mapového pole
 • 5. Klasifikace tvarů mapových prvků
 • 6. Bezkontextová automatizovaná generalizace
 • 7. Kontextová automatizovaná generalizace
 • 8. Specifika automatizované generalizace tématických map
 • 9. Automatizovaná integrace mapových děl
 • 10. Automatizované umisťování textů
 • 11. Generování anamorfóz
 • 12. Využití expertních systémů v kartografii
 • 13. Využití neuronových sítí v kartografii
 • Osnova cvičení:
 • Cvičení budou zaměřena na následující témata:
 • -seznámení se s alternativním GIS programem OpenJump
 • -seznámení a vzájemné srovnání generalizačních nátrojů programů ArcGIS a OpenJump
 • -vyhledávání konfliktů v mapách
 • -výběr prvků pomocí Topferova zákona
 • -zjednodušování průběhu křivek a hranic polygonů
 • -odsuny křivek a amalgamace polygonů
 • -zjednodušování tvarů budov
 • -odsuny a amalgamace budov
 • V průběhu semestru budou provedeny dva průběžné testy a budou zadány 2-3 elaboráty. Podmínkou pro získání zápočtu bude odevzdání všech elaborátů a splnění průběžných testů.
 • Cvičení budou probíhat v programových prostředích OpenJump a ArcGIS.
 • Literatura pro cvičení:
 • Příručky a technická dokumentace generalizačních nástrojů pro OpenJump a ArcGIS. Další vhodná literatura a zdroje budou studentům poskytnuty ve Studijních materiálech Informačního systému v průběhu semestru.
Literatura
 • JOAO, Elsa Maria. Causes and consequences of map generalisation. London: Taylor & Francis, 1998. xv, 266 s. ISBN 0-7484-0777-4. info
 • Algorithmic foundations of geographic information systems. Berlin: Springer-Verlag, 1997. xiv, 287. ISBN 3540638180. info
Výukové metody
přednáška a praktická cvičení
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, v hodnocení je zahrnuto: závěrečný test dva průběžné testy 2-3 elaboráty
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou ve které student prokáže znalost principů analytické kartografie a znalost metod a postupů automatizované generalizace a umisťování textů. Získané znalosti student prokáže i na zadaném konkrétním příkladě.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.