M1520 Seminář ze středoškolské matematiky 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. 1 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kristýna Křížová (cvičící)
Mgr. Petr Šatný, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M1520/01: Pá 10:00–11:50 M6,01011, K. Křížová
M1520/02: Út 10:00–11:50 M4,01024, P. Šišma
M1520/03: Pá 12:00–13:50 M4,01024, P. Šatný
M1520/04: Po 16:00–17:50 M3,01023, K. Křížová
Předpoklady
! M1130 Seminář z matematiky I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Elementární funkce: racionální funkce, rovnice a nerovnice; iracionální rovnice a nerovnice; exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice; goniometrické funkce, rovnice a nerovnice.
Osnova
  • Elementární funkce: racionální funkce, rovnice a nerovnice; iracionální rovnice a nerovnice; exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice; goniometrické funkce, rovnice a nerovnice.
Literatura
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Seminář ze středoškolské matematiky. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 51 s. ISBN 9788021035287. info
Výukové metody
Prezentace studentů, diskuze.
Metody hodnocení
Řešení příkladů; 2 písemné práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.