C4040 Pokročilá fyzikální chemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C4040/st18: St 18:00–18:50 C12/311, P. Kubáček
C4040/st19: St 19:00–19:50 C12/311, P. Kubáček
Předpoklady
C4660 Základy fyzikální chemie && C3150 Základy fyz. chemie - seminář && NOW ( C4020 Pokročilá fyzikální chemie )
Předmět pedpokládá znalosti fyzikální chemie v rozsahu C4660 Fyzikální chemie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminární cvičení, které doprovází předmět C4020 Pokročilá fyzikální chemie. Studenti si osvojí kvantitativní přístup k vysvětlování chemických projevů hmoty pomocí fyzikální teorie. Důraz je kladen na vztah mikroskopické struktury a makroskopických vlastností.
Osnova
  • Jednotlivá témata seminářů navazují na témata přednášky C4020. Aktivní forma výuky v semináři směřuje k objasnění a procvičení látky a ke kritickému porozumění tématům a konceptům.
Literatura
    doporučená literatura
  • ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. xxi, 1150. ISBN 0198792859. info
  • ATKINS, P. W. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0198501013. info
  • Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st pub. New York: Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:C4040!
Výukové metody
Studenti pracují ve skupinách po čtyřech na každém z 12 projektů, který je zadán na tištěném formuláři s úkoly a podporou jejich řešení. Doporučuje se používat učebnice, tabulky, poznámky, kalkulátory a přenosné počítače (s připojením jen v doméně muni.cz). Průběžné studium je možné doplnit 12 nepovinnými elektronickými testy.
Metody hodnocení
Počty bodů, které studenti dosáhnou, se průběžně sčítají s úhrnným maximem 300 a je z nich vytvářeno pořadí pro celou skupinu zapsaných studentů. Pořadí umožňuje studentům průběžné, relativní hodnocení dosaženého stupně znalostí. Celkový dosažený počet bodů rozhoduje o úspěšnosti ukončení semináře (160 a více bodů při žádném semináři pod 8 bodů; každý seminář pod 8 bodů zvyšuje minimum 160 o 5 bodů).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět pedpokládá znalosti fyzikální chemie v rozsahu C4660.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.