GB471 Stabilita a dynamika přírodních systémů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk, kz.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–13:50 Gp,02006
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy, které určují stabilitu přírodních systémů a ovlivňují rychlost přírodních procesů. Na konci kurzu by měl být student schopen určit, za jakých podmínek bude konkrétní systém stabilní a kdy naopak bude mít tendenci svůj stav změnit.
Osnova
  • Principy Přeměny Fázové diagramy Fázová stabilita a fázové přechody Systémy s konstantním složením fází Systémy s proměnlivým složením fází Elektrochemické systémy Termodynamický popis směsí Chemické rovnováhy Chemické reakce Elektrochemické reakce Chování ionů v roztocích Oxidace a redukce Dynamika Pohyb molekul Difuze Rychlosti chemických reakcí Kinetika komplexních reakcí Dynamika reakcí na pevných površích Vlastnosti povrchů Koloidní systémy Růst pevných fází Absorpce Katalýza Rychlost elektrochemických reakcí Dynamika velkých systémů
Literatura
  • KRAUSKOPF, Konrad Bates a Dennis K. BIRD. Introduction to geochemistry. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1995. 647 s. ISBN 0070358206. info
  • Encyclopedia of geochemistry. Edited by Clare P. Marshall - Rhodes Whitmore Fairbridge. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999. 528 s. ISBN 0412755009. info
  • BARNES, Hubert Lloyd. Geochemistry of hydrothermal ore deposits. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1967. 670 s. info
  • Mineral-water interface geochemistry. Edited by F. Art White - F. Michael Hochella. Washington: Mineralogical Society of America, 1990. 603 s. ISBN 0-939950-28-6. info
  • LANGMUIR, Donald. Aqueous environmental geochemistry. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1997. viii, 600. ISBN 0023674121. info
  • APPELO, C.A.J. a D. POSTMA. Geochemistry, Groundwater and Polution. 1. vyd. Rotterdam/Brookfield: A.A.Balkema, 1994. 519 s. ISBN 905410 106 7. info
  • YARIV, Shmuel a Harold CROSS. Geochemistry of colloid systems : for Earth scientists. Berlin: Springer-Verlag, 1979. xii, 450. ISBN 3540089802. info
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2013/2014.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.