EN

PřF:JAB01 Angličtina pro biology I - Informace o předmětu

JAB01 Angličtina pro biology I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Ševečková, M.A. (přednášející)
PhDr. Hana Němcová (přednášející)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Věra Hranáčová (pomocník)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Eva Složilová, M.A., PhD. (pomocník)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (pomocník)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAB01/01: Út 14:00–15:50 A15/227, H. Němcová
JAB01/02: Út 16:00–17:50 A15/227, H. Němcová
JAB01/03: Út 8:00–9:50 A15/227, H. Ševečková
JAB01/04: Út 10:00–11:50 A15/227, H. Ševečková
JAB01/05: Út 12:00–13:50 A15/227, H. Ševečková
JAB01/06: St 8:00–9:50 A15/114, H. Ševečková
JAB01/07: St 10:00–11:50 A15/114, H. Ševečková
JAB01/08: St 12:00–13:50 A15/114, H. Ševečková
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 144 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/144, pouze zareg.: 0/144
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a biologických tématech
prezentovat jednoduchá biologická témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout jednoduchý biologický text
klasifikovat
porovnávat
určit příčiny a důsledky
popsat proces
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Osnova
 • JAB01/a Hana Němcová
 • Higher education, MU
 • GMO
 • Language functions (introduction)
 • Classification of species
 • Mammals
 • Cells
 • Bacteria+shapes
 • Plants
 • Using sea water for agriculture
 • Invasive species
 • JAB01/b Mgr.Hana Ševečková, M.A.
 • Information about the course, English conversation
 • Studying at university
 • Higher education
 • Accommodation
 • Wild animals
 • Navy Helicopters and Birds
 • Evergreens
 • Contaminated meat products
 • Plants
 • Cells
 • Anthropology: skin colour,drifting continents
 • Orientation in biological texts
Literatura
 • online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC,How stuff works,
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
Výukové metody
kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, video přednášky - porozumění, diskuse ve dvojicích, skupinách, společná diskuse, prezentace před třídou, domácí úkoly; blended learning (odpovědníky, dril), IS MU
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu - 60% správných odpovědí a 80% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura:
online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC,How stuff works,
Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939
Academic writing course. Edited by R. R. Jordan. New ed. London : Collins ELT, 1990. 144 s. ISBN 0-00-370249-9
Další odkazy ve studijních materiálech předmětu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.