C7350 Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:50 C02/211
Předpoklady
NOW ( C7250 Charakterizace proteinů MS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět základům identifikace proteinů pomocí MS a MS/MS dat;
vybrat a používat vhodný prohledávací program pro identifikaci proteinů;
porozumět základům interpretace MS/MS spekter;
Osnova
  • Interpretace MS dat;
  • Interpretace MALDI-MS/MS a ESI-MS/MS dat;
  • Identifikace proteinů pomocí MS a MS/MS dat;
  • Úvod do de-novo sekvenování;
  • Charakterizace modifikací proteinů - určení druhu a místa;
Literatura
    doporučená literatura
  • SNYDER, Peter A. Interpreting protein mass spectra :a comprehensive resource. Oxford: Oxford University Press, 2000. xi, 522 s. ISBN 0-8412-3571-6. info
Výukové metody
praktická cvičení na počítači
Metody hodnocení
individuální zpracování modelových dat
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.