G3131 Poznávání fosílií a struktur

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Bárta (cvičící), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
Mgr. Jakub Březina (pomocník)
Mgr. Jan Černý, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martin Hanáček, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kristina Kolářová (pomocník)
Mgr. Tomáš Weiner, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Hedvika Weinerová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
G3131/01: St 14:00–15:50 Gs,-1011
G3131/02: Čt 8:00–9:50 Gs,-1011
G3131/03: Čt 10:00–11:50 Gs,-1011
Předpoklady
( G1081k Paleontologie || G1081 Paleontologie )&&( G4101k Strukturní geologie a geotekt. || G4101 Strukturní geologie a geotekt. ) && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Paleontologie (G1081). Strukturní geologie (G4101). Paleontologie (G1081k). Strukturní geologie (G4101k).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 82 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/82, pouze zareg.: 0/82
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje praktické ukázky zkamenělin a geologických struktur. Cílem je naučit posluchače poznávat tyto jevy na běžných vzorcích.
Osnova
 • 1. Fosílie:
 • 1.1.Rhodophyta, Chlorophyta- makroskopicky rozlišitelná morfologie
 • 1.2. Cormobionta – základní rozeznávací znaky jednotlivých oddělení: článkovaný x nečlánkovaný stonek, typy olistění,morfologické znaky dřeva a kůry
 • 1.3. Foraminifera- (studium modelů), evolutní a involutní vinutí
 • 1.4. Porifera - morfologie těla
 • 1.5. Archaeocyatha – podélné a příčné pohledy a řezy
 • 6. Coelenterata – (Conulata, Stromatoporoidea, Anthozoa) - soliterní 1.x koloniální formy, symetrie vnitřní stavby
 • 1.7. Vermes – schránky, ichnofosilie, typy fosilních stop
 • 1.8. Mollusca - (Gastropoda, Rostroconchia, Bivalvia, Scaphopoda, Cephalopoda –Nautiloidea, Ammonoidea, Belemnoidea; Hyolitha a Cricoconarida – tentakuliti) – symetrie a typy schránek, materiál schránek a jejich částí, typy zámků, typy vinutí, svalové vtisky, vnitřní stavba a základní formy sutur
 • 1.9. Arthropoda - (Trilobitomorpha, Crustacea, Tracheata ) článkování těla, základní morfologické typy segmentů
 • 1.10. Bryozoa – typy zoárií
 • 1.11. Brachiopoda - (Inarticulata, Articulata) materiál schránek, souměrnost a podobnost misek, komisura, základní rozdíly oproti schránkám mlžů
 • 1.12.Echinodermata - ambulakrální soustava, souměrnost radiální x bilaterální, základní morfologické typy
 • 1.13. Hemichordata – (Graptolithina) – stavba rabdosomu, typy kolonií – bentozní a planktonické formy
 • 1.14. Chordata (Vertebrata) – charakter fosilizovatelných částí
 • 2. Struktury:
 • 2.1. primární sedimentární a magmatické,
 • 2.2. deformační
 • 2.3. vrásové
 • 2.4. zlomové
Literatura
  doporučená literatura
 • KVAČEK, Zlatko. Základy systematické paleontologie. I, Paleobotanika, paleozoologie bezobratlých. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 228 s. ISBN 80-246-0132-X. info
 • KUMPERA, Otakar a Zdeněk VAŠÍČEK. Základy historické geologie a paleontologie. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 565 s. + 1. info
 • PETTIJOHN, F. J. a Paul Edwin POTTER. Atlas and glossary of primary sedimentary structures. Berlin: Springer-Verlag, 1964. 370 s. info
 • WEISS, L. E. The minor structures of deformed rocks : a photographic atlas. Berlin: Springer-Verlag, 1972. 431 s. info
 • Fault-related rocks :a photographic atlas. Edited by Arthur W. Snoke - Jan Tullis - Victoria R. Todd. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998. xv, 617 s. ISBN 0-691-01220-2. info
 • JAROŠ, Josef a Josef VACHTL. Strukturní geologie obecná a systematická. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 270 s. info
 • JAROŠ, Josef a Josef VACHTL. Strukturní geologie obecná a systematická. 2. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 347 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou práce s konkrétními vzorky, se zdůrazněním jejich typických znaků.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu probíhá formou praktického poznávání 3 fosílií a 3 geologických struktur. Základní znaky studenti písemně zaznamenávají do formuláře.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2010/G3131/index.qwarp
Ukončení předmětu poznávací zkouškou
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.