Bi0954 Bioetika - kazuistiky online

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/0/2. online výuka. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi0952 Bioetika - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je prohlubovat teoretické poznatky z oblasti bioetiky a současně rozvíjet schopnosti argumentace a kritického myšlení. Předmět bude probíhat formou on-line předmětové diskuse do které si studenti připraví prezentace kazuistik na témata zvolená dle svého zájmu, včetně otázek pokrývajících základní eticky sporné body dané kazuistiky. V diskusi pak budou studenti tyto kazuistiky analyzovat. Úvodní modelové kazuistiky budou prezentovány vyučujícím.
Osnova
  • 1. VÝZKUM NA ZVÍŘATECH (volba vhodného modelového objektu, dodržování principu 3R) 2. VÝZKUM NA LIDSKÉM SUBJEKTU (terapeutický a neterapeutický výzkum, klinické hodnocení léčiv, pozorovací a behaviorální studie, účast zranitelných skupin) 3. TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA (odběr tkání a orgánů pro transplantační účely a pro výzkum, princip předpokládaného ne/souhlasu, principy alokace) 4. BIOBANKING (přístup k biologickému materiálu pro výzkumné účely, problematika informovaného souhlasu, banky biologického materiálu a vzorků DNA) 5. BUNĚČNÉ TECHNOLOGIE (výzkum na embryích, tvorba chimér, kmenové buňky, klonování a koncept reprodukční svobody) 6. ASISTOVANÁ REPRODUKCE (dostupnost metod asistované reprodukce, dárcovství gamet, náhradní mateřství, věkové a sociální limity) 7. GENETICKÁ DIAGNOSTIKA PŘED NAROZENÍM (preimplantační diagnostika, prenatální diagnostika, problematika interrupcí z genetických indikací vs. péče o extrémně nezralé novorozence) 8. POSTNATÁLNÍ GENETICKÉ TESTOVÁNÍ (genetická diagnostika, genetický screening, presymptomatické testování, testování genetických predispozic k onemocněním, forenzní genetika, testování paternity, "rekreační" genetika) 9. KONEC ŽIVOTA V MODERÍ SPOLEČNOSTI (problematika bolesti, asistovaná sebevražda, euthanasie) 10. GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (transgenoze pro výzkumné a komerční účely, GM potraviny a produkty) 11. EUGENIKA A ENHANCEMENT ČLOVĚKA (eugenika a dysgenika, genová terapie vs. genový enhancement, negenetické vylepšování člověka) 12. ETIKA VĚDECKÉ PRÁCE (autorství a duševní vlastnictví, zveřejňování výsledků, expertní činnost, základní principy vědeckého výzkumu vs. alternativní věda, alternativní medicína)
Výukové metody
Výuka bude probíhat ve formě online předmětové diskuse (2 h týdně), kde budou studenti diskutovat kazuistiky prezentované v menší míře vyučujícím, ve větší míře pak samotnými studenty.
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je aktivní participace studentů v online předmětové diskusi. Předmět je ukončen kolokviem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.