Bi7070 Fyziologie buněčných systémů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karel Souček, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Ne 18. 12. Út 12:00–13:50 BFU
Předpoklady
Nutné základní znalosti z biochemie, buněčné a molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět buněčným funkcím, otázkám vývoje, kontrole cytokinetiky (dělení buněk, diferenciace a apoptózy), mechanizmům účinku hormonů, cytokinů a tkáňových mediátorů s důrazem na speciální úlohu látek lipidové povahy a jejich metabolizmu; využít získané znalosti k popisu dějů odehrávajících se na úrovni plasmatické membrány, cytosolu a jádra, tj. přenos signálů regulátorů buněčných funkcí na molekulové úrovni a jejich uplatnění v reakcích jako je stres, zánět či v procesech vedoucích k nádorovému bujení; vysvětlit zpětnovazebné vztahy a následně samostatně odvodit důsledky odchylek v buněčných regulacích pro fyziologii a patofyziologii celého organizmu orientovat se ve vzájemných souvislostech na jednotlivých úrovních regulací savčího organizmu (molekulové až systémové).
Osnova
 • 1. Úvod do teorie systémů 2. Typy buněčných populací 3. Cytokinetika a její regulace Buněčný cyklus a jeho regulace Stimulátory a inhibitory růstu 4. Struktura a funkce plasmatické membrány Lipidové mediátory a cytokiny Transdukce signálů růst modulujících molekul a exprese genetické informace 5. Krvetvorný systém a jeho funkce Membránové rozpoznávací systémy a imunitní soustava 6. Homeostáza, zdraví a nemoc Organismus jako hierarchický systém Spolupůsobení nervové, endokrinní a humorální soustavy Systémové reakce (stres, zánět) 7. Škodlivé faktory vnějšího prostředí a jejich vliv na zdraví lidské populace
Literatura
  povinná literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
 • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
  doporučená literatura
 • ALBERTS, Bruce. Molecular biology of the cell. 3rd ed. New York: Garland Publishing, Inc., 1994. xliii, 129. ISBN 0-8153-1620-8. info
 • Cell Physiology Source Book, ed. N. Sperelakis, Academic Press Inc., 1995
 • TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 1999. 612 s. ISBN 8071697885. info
 • The cytokine handbook, ed. A. W. Thompson, Academic Press New York, 1994
 • Functional metabolism, Regulation and Adaptation, ed. K. B. Storey, Wiley-Liss, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004
 • Handbook of cell signaling, Vol. 1, 2, 3, eds. R. A. Bradshaw, E. A. Dennis, Academic Press, Elsevier Science 2004
 • ŠTERZL, Jaroslav. Imunitní systém a jeho fyziologické funkce. Praha: Česká imunologická společnost, 1993. 480 s. info
 • KOTYK, Arnošt. Struktura a funkce biomembrán. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 173 s. ISBN 8021013168. info
 • Doporučené speciální separáty a elektronické prezentace přednášek. (Recommended thematic research papers and electronic presentation of the lectures)
Výukové metody
Přednášky a diskuse v hodinách. Studenti jsou dotazováni na témata probíraná v předchozích přednáškách.
Metody hodnocení
Účast na přednáškách není povinná, ale je doporučována s ohledem na správné porozumění vyučovanému předmětu. Během přednášek jsou studenti dotazováni na témata přednášená v minulých lekcích. Kurz je zakončen písemnou zkouškou hodnocenou učitelem. Otázky pokrývají všechna vyučovaná témata. Studenti musí odpovědět asi na 20 otázek. Pro absolvování kurzu musí studenti odpovědět nejméně 60% otázek správně.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.