C6335 Nanočástice

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Ne 18. 12. Po 11:00–11:50 A12-311
Předpoklady
Základní přednášky z fyziky, fyzikální chemie a materiálové chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy syntézy anorganických nanočástic, metodami charakterizace nanočástic, jejich aplikacemi a možnými pespektivami.
Osnova
  • Přehled vybraných vlastnosti nanočástic - NPs (elektronová struktura,atomární klastry, krystalografie, geometrie nanoobjektů, hustota, elastické moduly, magnetické a optické vlastnosti, termodynamika tepelná kapacita a tepelná vodivost, kohezní energie, reaktivita, fázové přechody teploty a entalpie fázových transformaci v pevném stavu, tání a sublimace, povrchová a mezifázová energie, kohezní energie, ...). Syntéza NPs (bottom-up & down, syntéza z plynné fáze, pyrolýza, mokrá syntéza z prekurzorů, práškové metody, vznik klastrů, separace, ...). Nanomateriály (anorganické látky, nanoslitiny, kvantové tečky, uhlíkové NPs, pigmenty, nanokompozity,... ). Charakterizace NPs (elektronová mikroskopie, spektrální metody, termické analýza, měření velikosti NPs, distribuční funkce (DLS, SAXS), elektrofoféza, titrace, ...). Aplikace NPs (senzory, katalýza, mechanické vlastnosti NPs, ...) Perspektivní použití (nanotechnologie, medicína,...). Toxikologie a rizika NPs.
Literatura
    doporučená literatura
  • Nanomaterials and nanochemistry. Edited by Catherine Bréchignac - Philippe Houdy - Marcel Lahmani. Berlin: Springer, 2007. xxx, 747. ISBN 9783540729921. info
  • Inorganic nanoparticles : synthesis, applications, and perspectives. Edited by Enrico Ciliberto - Claudia Altavilla. Boca Raton: CRC Press, 2011. xviii, 558. ISBN 9781439817612. info
Výukové metody
Přednášky. Diskuze ve skupině.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení - ústní zkouška. K úspěšnému hodnocení je třeba prokázat nejméně 50% znalostí z přednášky.
Informace učitele
V PS 2013 je přednáška vypisována podruhé. Obsah je průběžně rozšiřován.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět semestrálně alternuje k přednášce C6730 Fázové rovnováhy.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 21:23, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému